Nederlandse RUMOER #5.5

Wanneer we het over arbeid hebben, zeggen we liever geen werk dan half werk. Maar als het over de RUMOER gaat hebben we bedacht dat half werk beter is dan geen werk, vandaar deze halve editie van RUMOER.

Je kan gaan lezen over:

– Oorlog en het systeem dat oorlog nodig heeft
– Spontane demonstraties in Amsterdam en Leiden
– De bezetting van het Sterrebos
– De invallen en arrestaties in München
– Wereldnieuws
– En een vervolg op tips tegen telefoons

Hier is ie: RUMOER #5.5 Nl EN

Je kan je aanmelden voor onze maillijst, dan krijg je een mailtje wanneer #5.75 of #6 er is. Als je ons wat geld stuurt kunnen wij vast beginnen aan het maken van het volgende nummer, we proberen het blad namelijk zo veel mogelijk gratis te verspreiden maar dat kost natuurlijk wel wat.
De RUMOER zal weer verspreid worden op straat, maar je kan ‘m ook vinden op evenementen zoals de Pinksterlanddagen. En in je betere boekhandel of (a)sociaal centrum. Als je ‘m daar niet kan vinden kan je ‘m ook nog uitprinten, of ons een mail sturen met je bestelling (de hoeveelheid en in welke taal). Bestel er dan gelijk wat extra om uit te delen, dan kan je het er nog eens over hebben met elkaar.
Stuur je verzoek naar RUMOER apestaartje RISEUP puntje NET.
Tot de volgende keer, voor een aangenaam koele zomer- wat betreft het klimaat dan. Al het andere mag lekker opgestookt worden.

XXX RUMOER

RUMOER #5.5 in english

When we speak about work, we would prefer no work at all over half work. But when it is about RUMOER we thought half work would be better than no work, so here you find the half edition of RUMOER.


You may read about:
– War and the system that needs it
– Spontaneous demonstrations in Amsterdam and Leiden
– The occupation of the Sterrebos
– The raid in Munich
– World news
– And a follow up on the tips against telephones

Here it is: RUMOER #5.5 Nl EN

You can sign up for our mailing list, you will receive a notification when #5.75 or #6 is out. If you send us some money we can start working on the next issue. As we try to distribute the zine for free as much as possible, it does cost us money.
It will be distributed on the streets again, but you will find this issue also on the Pinksterlanddagen. And in the better bookstores or (anti)social center. If you can’t find it there you could print it, or email us with your order (the amount and in which language). Order a couple more so you can share it, and have a nice little conversation about it.
Send your request to RUMOER atttt RISEUP dotttt NET.
See ya next time, for a nice and cool summer – meaning the climate. All the other things can be heated up if you ask us.
XXX RUMOER

nederlandse RUMOER #5


De rellen in Rotterdam waren net te laat om nog in deze editie geanalyseerd of gevierd of … te worden, maar gelukkig zijn er genoeg andere belangrijke zaken wel op papier terecht gekomen. Goede tips om je mobieltje te slopen, een oproep om de coronapas te weigeren, maar ook een gesprek over de anarchoblokken op demonstraties, ideeën over woonstrijd en natuurlijk weer veel nieuws van erg ver weg tot heel erg dichtbij. Het is namelijk niet stil geweest in deze wereld van pandemieën en rampen, controle en uitbuiting. Wij zouden dat ook niet moeten zijn.

Hier is ie: #5 NL digitaal

Als je je aanmeld voor onze maillijst, verblijden wij je steeds met een mail wanneer de nieuwe RUMOER uit is (geen zorgen, nooit meer dan drie keer per jaar). En als je ons geld stuurt kunnen wij vast beginnen aan het volgende nummer en weer zo’n lief blaadje maken. De RUMOER zal weer verspreid worden op straat, in niet corona-proof verspreidplekken. Ook in je betere boekhandel of (a)sociaal centrum kan je ‘m vinden. Als je ‘m daar niet kan vinden kan je ‘m ook nog uitprinten, of ons een mail sturen met je bestelling (de hoeveelheid en in welke taal). Bestel er dan gelijk wat extra om uit te delen, dan kan je het er nog eens over hebben met elkaar.

Stuur je verzoek naar RUMOER apestaartje RISEUP puntje NET.

Tot de volgende keer, voor een hete winter, dikke kus
RUMOER

english RUMOER #5

The riots in Rotterdam (and shooting people by the cops there) happened just too late to still be analyzed or celebrated or…. But, luckily enough tasty things did make it to the paper. Good tips to destroy your mobile phone, a callout to refuse the corona pass, and also a conversation on the anarcho-blocks at demonstrations, ideas on housing struggle and of course lots of news from far away and really nearby. It has not been quiet in the world of pandemics, disasters, control, and exploitation, so we shouldn’t be quiet either.

Here it is: #5 English digitaal

If you subscribe to our mailing list, we will make you happy with a mail every time there is a new RUMOER (no worries, never more than 3 times a year). And if you send us money we can right away start making the next edition of this sweet magazine. The RUMOER will once again be spread on the street in non-corona-proof pick-up spots and also in the better bookshops or (a)social centres. And if you do not find it there, you could print it or send us an email with your order (the amount you want and in which language). Order some extra to share with the people around you, so you have something to talk about. Send your request to: RUMOER at RISEUP dot NET.

See ya later,
For a hot winter, a big kiss
RUMOER

NL: Jaaaaaa RUMOER #4

Anarchistische publicatie RUMOER #4

BOOOOOOEM!!! RUMOER nummer vier op je beeldscherm (of nog liever, op papier). Tjokvolle editie met gedachtes en reflecties, onder andere over de avondklokrellen, coronastress van antiautoritaire figuren maar ook over accountability-processen. Verder weer veel nieuws van heel ver weg tot erg dichtbij…

De RUMOER zal weer verspreid worden op straat, in niet 100% hygienische verspreidplekken. Ook in je betere boekhandel of (a)sociaal centrum kan je ‘m vinden. Als je ‘m daar niet kan vinden kan je ‘m ook nog uitprinten, of ons een mail sturen met je bestelling. Dan bestel je er bijvoorbeeld een paar meer, hebben je vrienden en familie er ook nog wat aan. Mooi is dat je ons wat geld kan sturen, als je dat hebt tenminste. Anders krijg je ‘m gewoon voor niks. Stuur je verzoek naar RUMOER apestaartje RISEUP puntje NET.

We sturen knuffels en kracht naar al onze anarchistische vechters, liefdes, en boefjes over de hele wereld, tot snel op straat.
XXX RUMOER

RUMOER #4 Zomer 2021

EN: Yesssss RUMOER #4

BOOOOOOOM!!! RUMOER number four on your screen (or preferably, on paper). Loaded edition with thoughts and reflections. About the curfew riots in the Netherlands, corona-stress of anti-authoritarian people but also on accountability-processes. Also there is lots of news from very far and pretty nearby…

Like the last issues, this RUMOER will be spread on the streets, in spots that are not 100% hygienic. You may also find it in your better bookstore or (anti)social-center. If you cant find it there you can also just print it, or send us an email with your order. You could order a couple more, so your friends and family profit from it as well. Quite nice is that you can send us some money, if you have any, otherwise we will just send you one for free. Send your request to RUMOER at RISEUP dot NET.

We send hugs and strength to all our anarchist fighters, lovers, and rascals around the globe, see you soon on the streets.
XXX RUMOER
RUMOER#4 ENGLISH Summer 2021

RUMOER #3

Yes, hehe, RUMOER nummer drie is er!
Behalve de onrust van de pandemie is wereldwijd van alles aan de hand, bijvoorbeeld na de politiemoord op Floyd maar ook de situatie na de brand op Lesbos krijgt aandacht in dit nieuwste nummer. Veel nieuws van ver en dichtbij, maar ook een gedicht, een vet ontsnappingsverhaal en nog zo wat meer.

Het vorige nummer kwam uit in de eerste lockdown. We hebben RUMOER toen op straat verspreid op centrale plekken, dat zullen we nu weer doen, verpakt in plastic zodat ze wel makkelijk gepakt kunnen worden maar wel droog blijven. Help mee met de verspreiding door wat extra nummers te bestellen, of print je eigen versie. Ook leuk is dat je ons nu geld over kan maken, als je dat hebt tenminste. Anders krijg je ‘m gewoon voor niks. Stuur je verzoek naar RUMOER apestaartje RISEUP puntje NET.

Voor vrijheid en plezier, tegen onderdrukking en ellende,
XXX en tot snel op straat,
RUMOER

Lees online of download: EINDE 2020

English RUMOERRRR #3

Yes, finally, RUMOER number three is here!
Besides the global unrest because of the pandemic, lots of things have been going on, like after the police murder of George Floyd but there is also a statement about the fire on Lesbos. In this edition you can read news from far away and nearby, but also a poem, a nice prison escape-story, and more.

The last edition appeared in the first lockdown. Then we spread RUMOER on the street in central places in plastic packaging so they could be easily taken and wouldn’t get wet, and we will do so again this time. Help us out with distributing this publication in your own place by ordering some extra zines, or print your own. Also very nice is that now you can send us some money, if you have some to contribute. Otherwise you’ll just get it for free of course. Send your request to RUMOER at RISEUP dot NET.

For freedom and joy, against suppression and misery,
XXX and see you soon in the streets,
RUMOER

Download:
#3 English

Anarchist publication RUMOER # 2 is out!

The second edition of the anarchist publication Rumoer is out! A publication which will hopefully provoke discussion, irritation, inspiration, agitation, and attack. Because we do not want a raise in wages, but the destruction of work. Because we do not want to shout ‘boo!’ but want to hear BOOM! We want a confrontation without compromise with the system that is destroying our lives and the planet.

In this issue some extra attention for the rampaging Covid-19 virus. But also just the ongoing anarchist interventions and other topics: an interview with a graffiti maker in Lebanon, the fight against Shell, post-gentrification and the use of the Signal app.

If you want to receive the new Rumoer, send an email to: rumoer (((A))) riseup /// net. Since most social centres are currently closed, we ask you to help spread the latest edition. Order some extra copies and bring it to your neighbours, isolated family, friends and comrades.

You can also download the new Rumoer or print it yourself. The link to the downloads can be found at rumoer.noblogs.org

Remember, the streets are empty, the possibilities are open. Keep 1.5 meters away, but always at least ten times as much from the police!

Download:
Cover
Print PDF
Read PDF

Anarchistische uitgave Rumoer #2 is uit!

De tweede editie van de anarchistische uitgave Rumoer is uit! Een uitgave die hopelijk aanzet tot discussie, irritatie, inspiratie, agitatie en aanval. Omdat we geen loonsverhoging willen maar de vernietiging van het werk. Omdat we geen boe willen roepen maar BOEM! willen horen. We willen een compromisloze confrontatie met het systeem dat onze levens en de aarde kapot maakt.

In dit nummer wat extra aandacht voor, hoe kan het ook anders, het om zich heen grijpende Covid-19 virus. Maar daarnaast ook gewoon de doorgaande anarchistische interventies en andere thema’s: een interview met een graffiti-maker in Libanon, de strijd tegen Shell, post-gentrificatie en het gebruik van de app Signal.

Wil je de nieuwe Rumoer thuis ontvangen, stuur een mail naar: rumoer (at) riseup (dot) net. Aangezien de meeste sociale centra momenteel dicht zijn vragen we jullie om te helpen verspreiden. Bestel wat extra en breng ze langs bij je buren, geisoleerde familie, vrienden en kameraden.

Je kan de nieuwe Rumoer ook downloaden of zelf printen. De link naar de downloads vind je op rumoer.noblogs.org

Denk er aan, de straten zijn leeg, de mogelijkheden open. Hou 1,5 meter afstand, maar altijd minstens tien keer zoveel van de politie!

Download:
Omslag
Print PDF
Lees PDF