Anarchist publication RUMOER # 2 is out!

The second edition of the anarchist publication Rumoer is out! A publication which will hopefully provoke discussion, irritation, inspiration, agitation, and attack. Because we do not want a raise in wages, but the destruction of work. Because we do not want to shout ‘boo!’ but want to hear BOOM! We want a confrontation without compromise with the system that is destroying our lives and the planet.

In this issue some extra attention for the rampaging Covid-19 virus. But also just the ongoing anarchist interventions and other topics: an interview with a graffiti maker in Lebanon, the fight against Shell, post-gentrification and the use of the Signal app.

If you want to receive the new Rumoer, send an email to: rumoer (((A))) riseup /// net. Since most social centres are currently closed, we ask you to help spread the latest edition. Order some extra copies and bring it to your neighbours, isolated family, friends and comrades.

You can also download the new Rumoer or print it yourself. The link to the downloads can be found at rumoer.noblogs.org

Remember, the streets are empty, the possibilities are open. Keep 1.5 meters away, but always at least ten times as much from the police!

Download:
Cover
Print PDF
Read PDF

Anarchistische uitgave Rumoer #2 is uit!

De tweede editie van de anarchistische uitgave Rumoer is uit! Een uitgave die hopelijk aanzet tot discussie, irritatie, inspiratie, agitatie en aanval. Omdat we geen loonsverhoging willen maar de vernietiging van het werk. Omdat we geen boe willen roepen maar BOEM! willen horen. We willen een compromisloze confrontatie met het systeem dat onze levens en de aarde kapot maakt.

In dit nummer wat extra aandacht voor, hoe kan het ook anders, het om zich heen grijpende Covid-19 virus. Maar daarnaast ook gewoon de doorgaande anarchistische interventies en andere thema’s: een interview met een graffiti-maker in Libanon, de strijd tegen Shell, post-gentrificatie en het gebruik van de app Signal.

Wil je de nieuwe Rumoer thuis ontvangen, stuur een mail naar: rumoer (at) riseup (dot) net. Aangezien de meeste sociale centra momenteel dicht zijn vragen we jullie om te helpen verspreiden. Bestel wat extra en breng ze langs bij je buren, geisoleerde familie, vrienden en kameraden.

Je kan de nieuwe Rumoer ook downloaden of zelf printen. De link naar de downloads vind je op rumoer.noblogs.org

Denk er aan, de straten zijn leeg, de mogelijkheden open. Hou 1,5 meter afstand, maar altijd minstens tien keer zoveel van de politie!

Download:
Omslag
Print PDF
Lees PDF

New anarchist publication RUMOER #1 out now

We want more uproar, which is why we give you RUMOER! A publication which will hopefully provoke discussion, irritation, inspiration, agitation, and attack. Because we do not want a raise in wages, but the destruction of work. Because we do not want to shout ‘boo!’ but want to hear BOOM! We want a confrontation without compromise with the system that is destroying our lives and the planet.

In this first issue you will fi nd texts about the increasingly disgusting expanding technologisation
of the world. Another one outlines why it is really not necessary to have your phone with you at all times. Furthermore, we will talk about police violence and the worldwide revolts against it, from Chile to Iraq. Incisive texts concerning leftist misery, affi nity and ‘professional’ activism in a triptych of translations also appear in this edition; after these, there is a critical text about the current discourse of a large activist group dealing with the climate. And last but not least, a primarily happy end — a chronicle of attacks and anarchist interventions, by way of entertainment and necessary inspiration.

You can find RUMOER in your local social center or order for free by sending us an e-mail. On our website rumoer.noblogs.org you will find a pdf version that you can read online or print and distribute yourself (but then you need gold ink of course).

If you want to order a few copies or do you have something to report, you can mail us on rumoer (((A))) riseup \\\ net

Download:
Cover
Print PDF
Read PDF

See you soon on the street!

Nieuwe anarchistische uitgave RUMOER #1 is uit

Wij willen meer rumoer, daarom geven we je RUMOER! Een uitgave die hopelijk aanzet tot discussie, irritatie, inspiratie, agitatie en aanval. Omdat we geen loonsverhoging willen maar de vernietiging van het werk. Omdat we geen boe willen roepen maar BOEM! willen horen. We willen een compromisloze confrontatie met het systeem dat onze levens en de aarde kapot maakt.

In dit eerste nummer kan je lezen over de steeds smeriger uitdijende technologisering van de wereld. Er is een tekst over waarom je niet altijd je telefoon bij je hoeft te hebben. Verder gaat het over politiegeweld en de wereldwijde opstanden daartegen, van Chili tot Irak. Scherpe teksten over de misère van links, affiniteit en ‘professioneel’ activisme in een drieluik van vertalingen komen er ook in voor. Daarna komt logischerwijs de kritische tekst over het huidige discours van een grote actiegroep die zich met klimaat bezighoudt. En als grotendeels vrolijk einde is er een kroniek van aanvallen en anarchistische interventies, ter vermaak en de nodige inspiratie.

Je kan RUMOER vinden in je lokale sociale centrum of kosteloos bestellen door ons een e-mail te sturen. Op onze website rumoer.noblogs.org vind je een pdf variant die je online kan lezen of zelf kan printen en verder verspreiden (maar dan heb je wel gouden inkt nodig natuurlijk). Op de site staat binnenkort ook de editie in het Engels voor de niet Nederlandstalige matties.

Als je een paar exemplaren wil bestellen of heb je wat te melden dan kan je ons mailen op rumoer(((A)))riseup\\\net

Download:
Omslag
Print PDF
Lees PDF

Tot snel op straat!