NL: Jaaaaaa RUMOER #4

Anarchistische publicatie RUMOER #4

BOOOOOOEM!!! RUMOER nummer vier op je beeldscherm (of nog liever, op papier). Tjokvolle editie met gedachtes en reflecties, onder andere over de avondklokrellen, coronastress van antiautoritaire figuren maar ook over accountability-processen. Verder weer veel nieuws van heel ver weg tot erg dichtbij…

De RUMOER zal weer verspreid worden op straat, in niet 100% hygienische verspreidplekken. Ook in je betere boekhandel of (a)sociaal centrum kan je ‘m vinden. Als je ‘m daar niet kan vinden kan je ‘m ook nog uitprinten, of ons een mail sturen met je bestelling. Dan bestel je er bijvoorbeeld een paar meer, hebben je vrienden en familie er ook nog wat aan. Mooi is dat je ons wat geld kan sturen, als je dat hebt tenminste. Anders krijg je ‘m gewoon voor niks. Stuur je verzoek naar RUMOER apestaartje RISEUP puntje NET.

We sturen knuffels en kracht naar al onze anarchistische vechters, liefdes, en boefjes over de hele wereld, tot snel op straat.
XXX RUMOER

RUMOER #4 Zomer 2021

EN: Yesssss RUMOER #4

BOOOOOOOM!!! RUMOER number four on your screen (or preferably, on paper). Loaded edition with thoughts and reflections. About the curfew riots in the Netherlands, corona-stress of anti-authoritarian people but also on accountability-processes. Also there is lots of news from very far and pretty nearby…

Like the last issues, this RUMOER will be spread on the streets, in spots that are not 100% hygienic. You may also find it in your better bookstore or (anti)social-center. If you cant find it there you can also just print it, or send us an email with your order. You could order a couple more, so your friends and family profit from it as well. Quite nice is that you can send us some money, if you have any, otherwise we will just send you one for free. Send your request to RUMOER at RISEUP dot NET.

We send hugs and strength to all our anarchist fighters, lovers, and rascals around the globe, see you soon on the streets.
XXX RUMOER
RUMOER#4 ENGLISH Summer 2021

RUMOER #3

Yes, hehe, RUMOER nummer drie is er!
Behalve de onrust van de pandemie is wereldwijd van alles aan de hand, bijvoorbeeld na de politiemoord op Floyd maar ook de situatie na de brand op Lesbos krijgt aandacht in dit nieuwste nummer. Veel nieuws van ver en dichtbij, maar ook een gedicht, een vet ontsnappingsverhaal en nog zo wat meer.

Het vorige nummer kwam uit in de eerste lockdown. We hebben RUMOER toen op straat verspreid op centrale plekken, dat zullen we nu weer doen, verpakt in plastic zodat ze wel makkelijk gepakt kunnen worden maar wel droog blijven. Help mee met de verspreiding door wat extra nummers te bestellen, of print je eigen versie. Ook leuk is dat je ons nu geld over kan maken, als je dat hebt tenminste. Anders krijg je ‘m gewoon voor niks. Stuur je verzoek naar RUMOER apestaartje RISEUP puntje NET.

Voor vrijheid en plezier, tegen onderdrukking en ellende,
XXX en tot snel op straat,
RUMOER

Lees online of download: EINDE 2020

English RUMOERRRR #3

Yes, finally, RUMOER number three is here!
Besides the global unrest because of the pandemic, lots of things have been going on, like after the police murder of George Floyd but there is also a statement about the fire on Lesbos. In this edition you can read news from far away and nearby, but also a poem, a nice prison escape-story, and more.

The last edition appeared in the first lockdown. Then we spread RUMOER on the street in central places in plastic packaging so they could be easily taken and wouldn’t get wet, and we will do so again this time. Help us out with distributing this publication in your own place by ordering some extra zines, or print your own. Also very nice is that now you can send us some money, if you have some to contribute. Otherwise you’ll just get it for free of course. Send your request to RUMOER at RISEUP dot NET.

For freedom and joy, against suppression and misery,
XXX and see you soon in the streets,
RUMOER

Download:
#3 English

Anarchist publication RUMOER # 2 is out!

The second edition of the anarchist publication Rumoer is out! A publication which will hopefully provoke discussion, irritation, inspiration, agitation, and attack. Because we do not want a raise in wages, but the destruction of work. Because we do not want to shout ‘boo!’ but want to hear BOOM! We want a confrontation without compromise with the system that is destroying our lives and the planet.

In this issue some extra attention for the rampaging Covid-19 virus. But also just the ongoing anarchist interventions and other topics: an interview with a graffiti maker in Lebanon, the fight against Shell, post-gentrification and the use of the Signal app.

If you want to receive the new Rumoer, send an email to: rumoer (((A))) riseup /// net. Since most social centres are currently closed, we ask you to help spread the latest edition. Order some extra copies and bring it to your neighbours, isolated family, friends and comrades.

You can also download the new Rumoer or print it yourself. The link to the downloads can be found at rumoer.noblogs.org

Remember, the streets are empty, the possibilities are open. Keep 1.5 meters away, but always at least ten times as much from the police!

Download:
Cover
Print PDF
Read PDF

Anarchistische uitgave Rumoer #2 is uit!

De tweede editie van de anarchistische uitgave Rumoer is uit! Een uitgave die hopelijk aanzet tot discussie, irritatie, inspiratie, agitatie en aanval. Omdat we geen loonsverhoging willen maar de vernietiging van het werk. Omdat we geen boe willen roepen maar BOEM! willen horen. We willen een compromisloze confrontatie met het systeem dat onze levens en de aarde kapot maakt.

In dit nummer wat extra aandacht voor, hoe kan het ook anders, het om zich heen grijpende Covid-19 virus. Maar daarnaast ook gewoon de doorgaande anarchistische interventies en andere thema’s: een interview met een graffiti-maker in Libanon, de strijd tegen Shell, post-gentrificatie en het gebruik van de app Signal.

Wil je de nieuwe Rumoer thuis ontvangen, stuur een mail naar: rumoer (at) riseup (dot) net. Aangezien de meeste sociale centra momenteel dicht zijn vragen we jullie om te helpen verspreiden. Bestel wat extra en breng ze langs bij je buren, geisoleerde familie, vrienden en kameraden.

Je kan de nieuwe Rumoer ook downloaden of zelf printen. De link naar de downloads vind je op rumoer.noblogs.org

Denk er aan, de straten zijn leeg, de mogelijkheden open. Hou 1,5 meter afstand, maar altijd minstens tien keer zoveel van de politie!

Download:
Omslag
Print PDF
Lees PDF

New anarchist publication RUMOER #1 out now

We want more uproar, which is why we give you RUMOER! A publication which will hopefully provoke discussion, irritation, inspiration, agitation, and attack. Because we do not want a raise in wages, but the destruction of work. Because we do not want to shout ‘boo!’ but want to hear BOOM! We want a confrontation without compromise with the system that is destroying our lives and the planet.

In this first issue you will fi nd texts about the increasingly disgusting expanding technologisation
of the world. Another one outlines why it is really not necessary to have your phone with you at all times. Furthermore, we will talk about police violence and the worldwide revolts against it, from Chile to Iraq. Incisive texts concerning leftist misery, affi nity and ‘professional’ activism in a triptych of translations also appear in this edition; after these, there is a critical text about the current discourse of a large activist group dealing with the climate. And last but not least, a primarily happy end — a chronicle of attacks and anarchist interventions, by way of entertainment and necessary inspiration.

You can find RUMOER in your local social center or order for free by sending us an e-mail. On our website rumoer.noblogs.org you will find a pdf version that you can read online or print and distribute yourself (but then you need gold ink of course).

If you want to order a few copies or do you have something to report, you can mail us on rumoer (((A))) riseup \\\ net

Download:
Cover
Print PDF
Read PDF

See you soon on the street!

Nieuwe anarchistische uitgave RUMOER #1 is uit

Wij willen meer rumoer, daarom geven we je RUMOER! Een uitgave die hopelijk aanzet tot discussie, irritatie, inspiratie, agitatie en aanval. Omdat we geen loonsverhoging willen maar de vernietiging van het werk. Omdat we geen boe willen roepen maar BOEM! willen horen. We willen een compromisloze confrontatie met het systeem dat onze levens en de aarde kapot maakt.

In dit eerste nummer kan je lezen over de steeds smeriger uitdijende technologisering van de wereld. Er is een tekst over waarom je niet altijd je telefoon bij je hoeft te hebben. Verder gaat het over politiegeweld en de wereldwijde opstanden daartegen, van Chili tot Irak. Scherpe teksten over de misère van links, affiniteit en ‘professioneel’ activisme in een drieluik van vertalingen komen er ook in voor. Daarna komt logischerwijs de kritische tekst over het huidige discours van een grote actiegroep die zich met klimaat bezighoudt. En als grotendeels vrolijk einde is er een kroniek van aanvallen en anarchistische interventies, ter vermaak en de nodige inspiratie.

Je kan RUMOER vinden in je lokale sociale centrum of kosteloos bestellen door ons een e-mail te sturen. Op onze website rumoer.noblogs.org vind je een pdf variant die je online kan lezen of zelf kan printen en verder verspreiden (maar dan heb je wel gouden inkt nodig natuurlijk). Op de site staat binnenkort ook de editie in het Engels voor de niet Nederlandstalige matties.

Als je een paar exemplaren wil bestellen of heb je wat te melden dan kan je ons mailen op rumoer(((A)))riseup\\\net

Download:
Omslag
Print PDF
Lees PDF

Tot snel op straat!